تبلیغات
قالب میهن بلاگ | ابزار بلاگ - رتبه های برترکنکور ارشد دانشجویان رشته ی جنگلداری لرستان

ما همه خوشحالیم که رتبه ی یک ارشد جنگلداری رو بچه های ما فتح کردند !!!

گزارش لحظه به لحظه از نتایج ارشد جنگلداری لرستان

کاظم نورمحمدی ........................................ رتبه ی اول

صغری عزیزی ............................................... رتبه ی 6

محمد بهمنی جعفر لو ................................. رتبه ی 40

نوشین برزویی.................................................رتبه 55

پیمان فرهادی .................................................رتبه 87

مریم کلاهی .................................................. رتبه 88

محمد صالحی .................................................رتبه 91