تبلیغات
قالب میهن بلاگ | ابزار بلاگ - دکتر محمد حسین جزیره ای ، چهره ی ماندگاری در جنگلداری ایران

 

 

خلاصه : دکتر محمدحسین جزیره ای در سال ۱۳۰۱ ش. در بندرانزلی پا به عرصه هستی گذاشت .ایشان دارای مدرک دکتری رشته جنگل داری از انستیتو آگرونومیک ژامبلو بلزیک (در سال ۱۳۴۳) می باشد.دکتر جزیره ای از سال ۱۳۲۳ در مشاغل مختلف اجرایی، پژوهشی و آموزشی خدمت نموده است از نجمله می توان به معاون وزارت منابع طبیعی، معاون وزیر کشاورزی و … اشاره کرد.
کتاب” جنگل کاری در خشکبوم”تالیف محمد حسین جزیره ای ، در دوره نوزدهم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان کتاب سال برگزیده شد.همچنین او برنده جایزه کتاب سال در دوره بیست و دوم برای تالیف کتاب “جنگل‌شناسی‌ زاگرس‌ ” می باشد.
گروه : کشاورزی
رشته : جنگل داری
تحصیلات رسمی و حرفه ای : محمد حسین جزیره ای تا پایان دوران دبیرستان در زادگاهش -بندر انزلی-به تحصیل مشغول بود. در سال ۱۳۲۳ از دانشکده کشاورزی کرج و در سال ۱۳۳۶ از انستیتو آگرونومیک ژامبلو بلزیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به اخذ مدرک نائل آمد و در سال ۱۳۴۳ از همان انستیتو به دریافت درجۀ دکترای جنگل دست یافت.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : محمد حسین جزیره ای از سال ۱۳۲۳ در مشاغل مختلف اجرایی، پژوهشی و آموزشی خدمت نموده است (بالغ بر ۵۶ سال) که برخی از آنها اشاره می شود:
معاون وزارت منابع طبیعی، معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور، مشاور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، استاد مشاور درمورد پایان نامه های تحصیلی دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای جنگل داری، همکاری با فرهنگستان علوم و…

فعالیتهای آموزشی : دکتر جزیره ای پس‌ از بازگشت‌ به‌ ایران‌ در دانشگاههای‌ زیر به‌ عنوان‌ استاد مشغول‌ به‌ خدمت‌ بود:
- دانشگاه‌ علوم‌ کشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ گرگان‌
- دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ (دانشکدة‌ منابع‌ طبیعی‌ و علوم‌ دریایی‌ نور)
- دانشگاه‌ یزد (دانشکدة‌ منابع‌ طبیعی‌ و کویرشناسی)
- دانشگاه‌ تهران‌ (دانشکدة‌ منابع‌ طبیعی‌ کرج)

جوائز و نشانها : کتاب” جنگل کاری در خشکبوم”تالیف محمد حسین جزیره ای ، در دوره نوزدهم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان کتاب سال برگزیده شد.همچنین او برنده جایزه کتاب سال در دوره بیست و دوم برای تالیف کتاب “جنگل‌شناسی‌ زاگرس‌ ” می باشد.
چگونگی عرضه آثار : دکتر محمدحسین‌ جزیره‌ای‌ علاوه‌ بر مطالعه‌ در خارج‌ از کشور در زمینة‌ تخصصی‌ خود از جمله‌ آمریکا، اسپانیا، استرالیا و… کتابهای‌ را نیز تألیف‌ و ترجمه‌ نموده‌ است.

 

آثار :
    ۱  تقسیمات جنگلی ایران
      ویژگی اثر : تالیف،(به‌ فارسی‌ و فرانسه) سال‌ ۱۳۴۱
۲  جنگل کاری
      ویژگی اثر : تالیف،۱۳۳۷
۳  جنگل کاری در خشکبوم
      ویژگی اثر : تالیف،این کتاب ، در دوره نوزدهم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان کتاب سال معرفی و برگزیده شد. آشنایی با کتاب:«جنگل کاری در خشکبوم» جنگل کاری در خشکبوم/ نگارش محمدحسین جزیره ای.- تهران: دانشگاه تهران، مؤسس? انتشارات و چاپ، ۱۳۷۹٫ ۴۵۰ ص.: مصور، جدول. کتابنامه: ص [۴۱۶]- ۴۳۰٫ با توجه به اهمیت جنگل کاری در مناطق خشک، به ویژه در ایران که قسمت اعظم آن را اقالیم خشک و نیمه خشک و کویری تشکیل می دهد، ضرورت تدوین کتابی مرجع و راهنما برای جنگل کاری این مناطق بسیار زیاد بود. مؤلف محترم به مدد سالها تحقیق و مطالعه در این زمینه و بهره گیری از تجربیات ذی قیمت خود اثری درخور تقدیر دربار? معرفی بسیاری از گونه های خشکی گرای برای جنگل کاری فراهم آورده است. این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است. در بخش اول دربار? مسأل? خشکی به بحث می پردازد و بخش دوم با عنوان ایجاد پوشش سبز به مبانی گزینش گونه برای جنگل کاری مناطق خشک است که به شناخت برخی از ویژگیهای اساسی درخت جنگلی و دسته بندیهای درختان جنگلی و تیره های گوناگون آنها می پردازد و در خاتمه مبانی نظری مدیریت جنگلهای نیمه خشک کشور را مورد مطالعه قرار می دهد. از امتیازات اثر حاضر این است که مؤلف محترم کوشیده است تا مباحث کتاب خود را منطبق با شرایط اکولوژیکی کشور طرح نماید. استناد مؤلف به منابع و مصادر گوناگون و تنظیم فهرست گونه های گیاهی به زبان فارسی (نامهای محلی گونه ها) و نیز فهرست گونه های گیاهی به زبان لاتینی (نامهای علمی گونه ها) از دیگر ویژگیهای آن است.
۴  جنگل‌شناسی‌ زاگرس‌
      ویژگی اثر : (با همکاری‌ مهندس‌ مرتضی‌ ابراهیمی) سال‌ ۱۳۸۲،این کتاب ، در دوره بیست و دوم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان کتاب سال معرفی و برگزیده شد. آشنایی‌ با کتاب: ‌جنگل‌شناسی‌ زاگرس‌ جنگل‌شناسی‌ زاگرس‌ / پژوهش‌ و نگارش‌ محمدحسین‌ جزیره‌ای، مرتضی‌ ابراهیمی‌ رستاقی. – تهران: دانشگاه‌ تهران: مؤ‌سسة‌ انتشارات‌ و چاپ، ۱۳۸۲٫ ۵۵۸ ص: جدول. مندرجات: ۱٫ جنگل‌ و جنگلداری‌ – ایران‌ – زاگرس‌ ۲٫ گیاهان‌ جنگلی‌ – ایران‌ – زاگرس. کتاب‌ جنگل‌شناسی‌ زاگرس‌ در جهت‌ برآوردن‌ نیاز اساسی‌ تعلیماتی‌ دانشجویان‌ رشتة‌ جنگلداری، در دانشکده‌های‌ منابع‌ طبیعی‌ کشور تدوین‌ شده‌ است‌ و مسایل‌ مربوط‌ به‌ جنگل‌شناسی‌ کاربردی‌ را در مورد گسترده‌ترین‌ و در عین‌ حال‌ آسیب‌دیده‌ترین‌ جنگل‌های‌ کشور، یعنی‌ جنگل‌های‌ بلوط‌ زاگرس‌ در خود دارد. مطالب‌ مندرج‌ در این‌ کتاب‌ صرفاً‌ مبتنی‌ بر موضوعات‌ مقتبس‌ از گزارش‌ها یا طرح‌های‌ جنگلداری‌ نیست، بلکه‌ محتوای‌ آن‌ اساساً‌ بر مطالعات‌ میدانی‌ نویسندگان‌ استوار است. کتاب‌ مشتمل‌ بر سه‌ بخش‌ و مجموعاً‌ مشتمل‌ بر پانزده‌ گفتار است. بخش‌ یکم‌ دربارة‌ ماهیت‌ جنگل‌های‌ زاگرس، بخش‌ دوم‌ دربارة‌ معانی‌ پرورش‌ جنگل‌های‌ زاگرس‌ و بخش‌ سوم، پژوهشی‌ دربارة‌ برخی‌ از گورستان‌های‌ جنگلی‌ زاگرس‌ است
۵  حمایت جنگل
      ویژگی اثر : تالیف،۱۳۳۸
۶  درخت‌ زبان‌ گنجشک‌ و پرورش‌ آن‌
      ویژگی اثر : ترجمه،۱۳۷۲
۷  رسالاتی درمورد آکاسیاها و درخت شاه بلوط